CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỰ ÁN TRƯỜNG QUỐC TẾ BRIGHTON COLLEGE

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỰ ÁN TRƯỜNG QUỐC TẾ BRIGHTON COLLEGE 26-07-2023 1446

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỰ ÁN TRƯỜNG QUỐC TẾ BRIGHTON COLLEGE

Công trình xây dựng dự án Trường quốc tế Brighton College Việt Nam là dự án trọng điểm của công ty nửa đầu năm 2023, đây cũng là dự án mà Tập đoàn Vingroup cũng như hệ thống giáo dục Brighton College đặc biệt quan tâm. Sau hơn chín tháng khẩn trương thi công kể từ tháng 10 năm 2022, đến nay dự án đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo an toàn và chất lượng.

 

z3869067207442_8a5dcd9a5a3f80f92ad7281d0a553c72

z4333716565393_1641b2310ada3db4871b153d0ac1b9ec

Công trình có diện tích 12000m2 với 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, sau bao khó khăn, vất vả hiện tại dự án đã hoàn thành và đang bàn giao cho đại diện đơn vị chủ đầu tư. Dưới đây là một vài hình ảnh dự án thời điểm hiện tại:

 

z4548423726478_993290d7436044d8b7f70316332d316dz4546087038713_6e94f0bf754903e862193580bf5c78b0z4546086912957_c4b17e1defbc60dcb43cf0cd3466641bz4546072228570_3800138ed91d7c45fe99988742db8152z4546087022674_0b254a6b75f1a6c332749b59c45e8d8dz4548383895804_a05dc5f63d155aaedf2371645c237b3aBAN ATVSLĐ & HATH